Inboedelverzekering

Informatie over woonverzekeringen

Inboedelwaardemeter digitaal invullen

Bijtellingen: Audiovisuele- en computerapparatuur
Als huurder heeft u mogelijk zelf financieel geïnvesteerd in de woning. Te denken valt aan verbouwingen, verbeteringen, betimmeringen, stukadoors- en schilderwerk of extra leidingen. Deze investeringen zijn deel van het gehuurde pand geworden, maar de huurder heeft geen zekerheid dat de eigenaar van het pand in geval van schade het door de huurder aangebrachte laat herstellen. Door zelf de waarde van deze investeringen te verzekeren, kan je bij schade toch het herstel hiervan vergoed krijgen.
Samenvatting
De inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen. De vernieuwde inboedelwaardemeter is het resultaat van grondig onderzoek en analyse door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, waarbij ruim 750 huishoudens betrokken zijn geweest. Let op: 1. De Inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner maximaal € 4.850 bedraagt en/of het woonoppervlak niet groter is dan 300m²; 2. De Inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel globaal vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet. Daarnaast wordt geadviseerd om deze Inboedelwaardemeter alleen te hanteren in combinatie met een verzekering met garantie tegen onderverzekering.

Voor hulp en ondersteuning kunt u contact opnemen met Vermeulen Verzekeringen B.V. via telefoonnummer 0499 422 533  of via e-mailadres twan@vermeulenverzekeringen.com.

De inboedelwaardemeter van is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen. 
Let op:
1. De Inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner maximaal € 4.850 bedraagt en/of het woonoppervlak niet groter is dan 300m².
2. De Inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel globaal vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Meer over inboedelverzekeringen

Herbouwwaardemeter
Woonhuisverzekering

Herbouwwaardemeter

De Herbouwwaardemeter Woningen is een handig hulpmiddel om de gemiddelde herbouwkosten van standaardtypen woningen vast te stellen.

Inboedelverzekering

Inboedelwaardemeter

Inboedelwaardemeter digitaal invullen Voor hulp en ondersteuning kunt u contact opnemen met Vermeulen Verzekeringen B.V. via telefoonnummer 0499 422 533  of via e-mailadres twan@vermeulenverzekeringen.com. De inboedelwaardemeter van is een