Herbouwwaardemeter

De Herbouwwaardemeter Woningen is een handig hulpmiddel om de gemiddelde herbouwkosten van standaardtypen woningen vast te stellen.

De Herbouwwaardemeter Woningen is een handig, niet verplicht hulpmiddel voor
verzekeraars en verzekeringsadviseurs om op een snelle, eenvoudige manier de gemiddelde herbouwkosten van standaardtypen woningen vast te stellen. De herbouwwaarde is het bedrag dat een verzekerde nodig heeft om een woning, mocht deze totaal verloren gaan, weer op te bouwen in dezelfde staat en volgens de huidige bouwvereisten. De
herbouwwaarde is dus iets anders dan de vraagprijs of WOZ-waarde van de woning.
Jaarlijks actualiseert het Verbond van Verzekeraars de meter aan de hand van de dan geldende herbouwkosten. Een onafhankelijk technisch adviesbureau levert hiervoor gegevens aan. Bij de berekening wordt niet uitgegaan van actuele dagprijzen. De golfbewegingen in de economie zijn immers
van invloed op deze prijzen. Daarom gaat het Verbond voor de Herbouwwaardemeter uit van de structurele kostenontwikkeling. Omdat de actuele dagprijzen kunnen schommelen, raadt het Verbond verzekeraars aan om bij gebruik van de Herbouwwaardemeter, de klant garanties te geven tegen
onderverzekering.

Gasloos bouwen

Bij herbouw moeten verzekeraars ook rekening houden met de nieuwe vereisten aan hernieuwbare energie (‘gasloos bouwen’). Hoewel de mogelijkheden per gemeente, straat en pand kunnen verschillen, is vanwege de werkbaarheid besloten hier een vast percentage van 8% voor mee te nemen. Deze is reeds verwerkt in de basisprijzen.

Gestegen bouwkosten

De prijsstijgingen door de huidige overspannen markt van vraag en aanbod, de sterk gestegen transport- en houtprijzen (dagkoersen) en de verwachting dat deze situatie langere tijd zal aanhouden, brengen een grote onzekerheid met zich mee voor de hoogte van de bouwkosten. Voor deze onzekerheid is een vast percentage van 5% in de basisprijzen opgenomen.

Moderniseren Herbouwwaardemeter

De Herbouwwaardemeter zou in 2021 voor de laatste maal in de huidige vorm verschijnen. Het Verbond onderzocht de mogelijkheden tot het her ontwikkelen en moderniseren van de Herbouwwaardemeter. Hierover sprak het Verbond met leden en diverse externe partijen. Na dit onderzoek is, onder
andere vanwege kosten en digitale complexiteit, besloten de huidige Herbouwaardemeter te handhaven. Het Verbond blijft echter open staan voor mogelijkheden om de meter door te ontwikkelen en heeft hier blijvend aandacht voor. Ook omdat het steeds complexer wordt een eenduidige meter te realiseren waar partijen zonder al te veel vragen mee aan de slag kunnen. Oorzaken hiervan zijn onder meer
de energietransitie en de decentralisatie bij gemeenten waardoor een helder en eenduidig gemeentelijk beleid ontbreekt.

Downloaden van de herbouwwaardemeter

Op de downloadpagina van Vermeulen Verzekeringen B.V. hebben we de actuele herbouwwaardemeter klaar staan. Of download hier de herbouwwaardemeter.

Meer over autoverzekeringen