Inboedelverzekering

Informatie over woonverzekeringen

Als u een inboedelverzekering gaat afsluiten dan is het belangrijk om de waarde van de inboedel te bepalen. De waarde op de polis van de inboedelverzekering bepaalt namelijk niet alleen hoeveel premie de verzekeraar wil ontvangen maar ook hoeveel u maximaal uitgekeerd krijgt na een schade.

Hoe kun je de waarde van de inboedel bepalen.

Bij het bepalen van de waarde van uw inboedel gaat het altijd om een schatting. Toch moet deze schatting redelijk nauwkeurig zijn om te voorkomen dat u onderverzekerd of over-verzekerd bent. U loopt dan, in het eerste geval, de kans dat er na een schade te weinig wordt uitgekeerd.

Inboedelwaarde bepalen met een inboedel inventarisatielijst.

De waarde bepalen met een inboedel inventarisatielijst. Hierop vult u dan in wat u allemaal in huis heeft staan en hoeveel het waard is. Een voorbeeld van zo’n inboedellijst kunt u hier downloaden: inboedel inventarisatielijst. U zult er snel achter komen dat dit een zeer tijdrovende methode is om de waarde van uw inboedel te bepalen. En het garandeert nog steeds niet dat u de juiste waarde van uw inboedel heeft ingeschat.

Waarde van de inboedel bepalen met de inboedelwaardemeter

De inboedelwaardemeter is een hulpmiddel om op een eenvoudigere manier de inboedel waarde te bepalen. Door gebruik te maken van deze waardemeter bieden veel verzekeraars de garantie tegen onderverzekering aan.
De inboedelwaardemeter werkt met een punten systeem. Dit puntensysteem is tot stand gekomen op basis van onderzoeken door middel van metingen bij vele mensen in het jaar ervoor. Het is systeem is daarmee representatief en betrouwbaar te noemen. De punten worden bepaald door;

  • Leeftijd hoofdkostwinner
  • Gezinssamenstelling
  • Netto maandinkomen hoofdkostwinner
  • Aantal kamers in de woning en bijgebouwen

De inboedelwaarde meter kan niet worden gebruikt als:

  • Het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner meer bedraagt dan € 4.850,-.
  • De woning en bijgebouwen meer dan 10 kamers bevatten.

Een uitkomst van de inboedelwaardemeter geldt niet als getaxeerde waarde in de zin van de wet.

Door gebruik te maken van de inboedelwaarde meter geven veel verzekeraars de garantie tegen onderverzekering. Dit wil zeggen dat bij schade je nooit onderverzekerd bent.

Wat is het verschil tussen een inboedelwaardemeter en een inboedel inventarisatielijst?

Bij een inboedel inventarisatielijst gaat u letterlijk na wat de waarde is van uw inboedel, door alles wat u heeft op een rij te zetten. U kunt zich voorstellen dat dit behoorlijk wat werk is en dat er ook kans is dat u zaken vergeet.

Verzekeraars hebben hierop ingespeeld met de inboedelwaardemeter: vrij eenvoudig wordt de waarde van de inboedel geschat, dit scheelt veel werk en uitzoeken. In combinatie met de clausule garantie tegen onderverzekering is de inboedelwaardemeter een prima alternatief voor de inboedel inventarisatielijst.

Garantie tegen onderverzekering

Als u er zeker van wil zijn dat uw inboedel niet is onderverzekerd. Maak dan gebruik van de waardemeter. Veel verzekeraars bieden na het invullen van de inboedelwaardemeter 5 jaar garantie tegen onderverzekering. Ongeacht de daadwerkelijke waarde van uw inboedel. Tussentijds aangebrachte aanpassingen zijn dan ook standaard meeverzekerd.

Vermeulen Verzekeringen bewaakt de termijn tussen u en de verzekeraar.

Vermeulen Verzekeringen als uw verzekeringsadviseur bewaakt de geldigheid van de termijn van onderverzekering. U krijgt van ons een bericht als de garantie tegen onderverzekering zal verlopen. Zo blijft de garantie tegen onderverzekering gelden en voorkomt u financiële problemen als blijkt dat de kosten hoger zijn dan de verzekerde som.

Wat betaald een verzekeraar als er schade is aan de inboedel.

Bij een inboedelverzekering gaan veel consumenten ervan uit dat de schade door bijvoorbeeld diefstal of brand altijd volledig wordt vergoed.
Dit is niet altijd zo, verzekeraars zullen de schade op basis van nieuwwaarde of dagwaarde uitkeren.

Nieuwwaarde
In principe is uw inboedel verzekerd tegen nieuwwaarde en dat is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van het verzekerde bedrag. Dit betekent niet dat u ook altijd de nieuwwaarde uitgekeerd krijgt in geval van schade. Indien bijvoorbeeld reparatie (economisch) mogelijk is krijgt u de reparatiekosten vergoed onder aftrek van een mogelijk eigen risico. Indien reparatie niet mogelijk is, gaat de verzekeraar uit van de nieuwwaarde.

Dagwaarde
Er zijn wel uitzonderingen op de nieuwwaarderegeling. Indien de dagwaarde 40% of lager is dan de nieuwwaarde dan gaat krijgt u de dagwaarde uitgekeerd.
De dagwaarde zal elke verzekeraar aangeven door middel van een afschrijvingslijst. En is natuurlijk ook afhankelijk of het een A of B merk betreft.

Tips voor het aangeven van de waarde van uw inboedel bij schade.

Maak foto’s.

Van sommige waardevolle en/of unieke spullen in uw woning is het aan te bevelen om hier ook zelf foto’s van te maken. Hiermee hebt u ten eerste een bewijs dat de spullen in uw bezit waren voordat een eventuele brand of inbraak plaatsvond en ten tweede kunt u de staat waarin het voorwerp was zichtbaar aantonen. Zorg er wel voor dat u deze foto’s en eventuele echtheidscertificaten in een brandveilige kluis of elders op een ander adres bewaart, zodat deze niet bij een brand of diefstal verloren kunnen gaan. Een videocamera is ook zeer geschikt om opnamen van de inrichting in het huis te maken.

Bewaar de aankoopbonnen en facturen.

Zorg dat u aankoopbewijzen van dure spullen bewaart op een veilige plek. Hiermee kunt u aantonen dat deze in uw bezit zijn en is de waarde ervan te achterhalen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Meer over inboedelverzekeringen

Herbouwwaardemeter
Woonhuisverzekering

Herbouwwaardemeter

De Herbouwwaardemeter Woningen is een handig hulpmiddel om de gemiddelde herbouwkosten van standaardtypen woningen vast te stellen.

Inboedelverzekering

Inboedelwaardemeter

Inboedelwaardemeter digitaal invullen Voor hulp en ondersteuning kunt u contact opnemen met Vermeulen Verzekeringen B.V. via telefoonnummer 0499 422 533  of via e-mailadres twan@vermeulenverzekeringen.com. De inboedelwaardemeter van is een