Rechtsbijstandverzekering

Informatie over rechtsbijstandverzekeringen

Een rechtsbijstandverzekering kan u helpen bij verschillende juridische conflicten. Hiermee voorkom je dat je te maken krijgt met dure advocaat kosten. 

Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten via Vermeulen Verzekeringen?

  • Keuze uit meerdere verzekeraars 
  • Controle van de juiste verzekerde modules door de jaren heen

Welke dekkingen zijn er binnen een rechtsbijstandverzekering mogelijk.

Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd van rechtshulp voor alle conflicten die ontstaan vanuit verkeerssituaties. Het maakt daarbij niet uit of u bestuurder, voetganger, fietser of passagier bent..

Met deze aanvullende dekking zijn juridische geschillen die verband houden met een eigen woning verzekerd, zoals:
• conflicten met uw verhuurder;
• juridische problemen rond de aankoop, het bouwen of het onderhouden van een woning;
• conflicten over overheidsbeslissingen, zoals een bouwvergunning, bestemmingsplan of onteigening..

Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor rechtsbijstand bij personen-, familie- en erfrechtzaken en geschillen met de overheid over studiefinanciering. Mediation bij echtscheiding valt niet onder deze dekking en moet apart worden meeverzekerd.

Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd van bemiddeling bij echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. De mediator kan helpen bij o.a.:
• bemiddelen bij het verdelen van bezittingen en het vaststellen van alimentatie
• bieden van hulp bij de voogdij en omgangsregelingen voor de kinderen
• begeleiden van formele echtscheidingsprocedures en regelen van de inschrijving (of aanpassing daarvan) in de Basisregistratie Personen (BRP)
Wij vergoeden met deze aanvullende dekking de kosten van mediation bij echtscheiding tot maximaal € 3.000,-.

Let op: Er geldt bij deze dekking een wachttermijn van 36 maanden. Dat betekent dat u mediation krijgt als u deze aanvullende dekking minstens 36 maanden heeft, en als u minstens 36 maanden getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.

Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor:
• Geschillen met belastingheffende instanties
• Geschillen met effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (alleen als zij een vergunning hebben van de AFM)

U verzekert zich voor conflicten over uw arbeid en inkomen, bijvoorbeeld bij ontslag. U wordt ook geholpen bij een conflict over uw pensioen of uitkering.
Let op: u heeft bij deze aanvullende dekking een wachttermijn van 3 maanden.

Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor:
• Geschillen met huurders (behalve over huurincasso of achterstallig onderhoud)
• Juridische problemen rond aankoop, bouwen of onderhoud van de woning(en)
• Overheidsbeslissingen zoals een bouwvergunning, bestemmingsplan of onteigening

Advies van Vermeulen Verzekeringen over uw rechtsbijstandverzekering.

Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.