Ongevallen-inzittendenverzekering en schade-inzittendenverzekering

Wat zijn de verschillen van de ongevallen inzittende en schade inzittende.

Ongevallen-In(op)zittenden Verzekering

Keert eenmalig het afgesproken bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit (volledig of gedeeltelijk)

Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke en blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe)

Psychisch letsel wordt niet gedekt

Uitkering staat los van diegene die(ns verzekeraar) eventueel aansprakelijk is te stellen voor de aanrijding. Men kan de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker aansprakelijk stellen en deze verzekeraar mag bij vergoeding de OI-uitkering niet in mindering brengen.

Geen verband tussen uitgekeerd bedrag en werkelijk geleden schade

schade-in(op)zittendenverzekering

Keert alle daadwerkelijke materiële schade en letselschade uit die is opgelopen bij het ongeval, mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerde bedrag

Alle daadwerkelijk geleden schade (subsidiair) van de inzittenden tot maximum 1 miljoen euro

Meestal is smartengeld/psychisch letsel wel meeverzekerd

Daadwerkelijke schade wordt betaald en verzekeraar kan de uitgekeerde schade verhalen op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij

Uitgekeerde schade is de daadwerkelijk geleden en aangetoonde schade